שאלון להגשת מועמדות חוף אשקלון

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מספר 18/17- עובד נוער וצעירים במצוקה. פומבי 16/07/2017 30/07/2017
מכרז 13/17 לשאיבת ביוב פומבי 12/07/2017 27/07/2017

עבור לארכיון המכרזים