שאלון להגשת מועמדות חוף אשקלון

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 25/17 – שיקום סילוק שפכים בחממות בשטח זיקים והתחברות למכון בקיבוץ כרמיה. 12/09/2017 02/10/2017

עבור לארכיון המכרזים