תיק תושב מאפשר באמצעות ממשק ידידותי קבלת מידע אישי לשרותים השונים והמגוונים ממערכות הרשות. השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי.

* בעת הכניסה למערכת יש להקפיד על לחיצה על לחצן "תיק תושב" (מוצג באיור)

לכניסה למערכת תיק תושב לחצו כאן >>