מגזין חוף אשקלון - סתיו תש"ף 2019 - ראש השנה 

 

 

 

 

 

לכל הטורים "משולחנו של ראש המועצה" (לשעבר) יאיר פרג'ון- שפורסמו בשנים 2008-2018 -ליחצו כאן