לכל הטורים "משולחנו של ראש המועצה" (לשעבר) יאיר פרג'ון- שפורסמו בשנים 2008-2018 -ליחצו כאן