דף מידע מחלקת רישוי עסקים


מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע צו רישוי עסקים ותנאי הרישיון מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.
מטרת חוק זה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב, ובכלל זה:

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות וההצלה.


המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, שירותי כיבוי והצלה, איכות הסביבה, תכנון ובנייה ומשרד החקלאות וכיו"ב.

המחלקה מלווה את היזמים ובעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך החידוש לרישיון שפג תוקפו.

עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי, ייחודי למיקום, לסוג העסק ולבעל העסק והאחריות הינה על בעל העסק לברר האם העסק טעון רישוי.

אנו במחלקת רישוי עסקים נעשה את מירב המאמצים להעניק שירות נוח ויעיל לטובת בעלי העסקים תוך שמירה בלתי מתפשרת על שלום הציבור ואיכות החיים במתאר היישובים הקיים.

לרשותכם מס' דרכים לקבלת מידע:

  1. דף רישוי עסקים באתר הרשות: אתר זה משמש ככלי עזר להבנת הנושא ואינו בא במקום חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.
  2. עמדת עיון המוצבת לרשותכם בבניין המועצה, בשביל לעיין בחומרים הרלוונטיים, עם אפשרות הדפסה בתשלום.
  3. ניתן לפנות למשרד עם כל שאלה/ טענה / הארה ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

כתובת: בניין המועצה- בת הדר.

אחראי-  דוד סעד: 054-8033200 

 davids@hof-ashkelon.org.il

ימי קבלת קהל - א' עד ה' בין השעות: 9:00-15:00

מזכירה רישוי עסקים: שירן ארבל 

לתיאום פגישה ניתן לפנות אלינו:

בדוא"ל: shirana@hof-ashkelon.org.il
בטלפון: 08-6775556 פקס: 08-6775582