קישורים לאתרים רלוונטיים

 

אתר מפרטים
 

הנחיות נציב כיבוי אש והצלה
 

הנחיות משרד הבריאות
 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה
 

אתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון
 

אתר משרד הפנים- מידע כללי ברישוי עסקים