מרכז מסחרי מביקיען הדמיה

מרכז מסחרי מביקיען הדמיה

מרכז מסחרי מביקיען הדמיה

מרכז מסחרי מביקיען הדמיה

גלובוסנטר אשקלון

073-3159999