בעקבות לחצים מצד תושבי אתר המפונים בניצן ופניית ראש המועצה לגורמים מדיניים, הוצבו כבר היום בשעת בוקר מוקדמת מיגוניות על מנת לתת מענה לתושבים בעת נפילת קסאמים.

 

 הצבת מיגוניות באתר ניצן

 הצבת מיגוניות באתר ניצן

 הצבת מיגוניות באתר ניצן

 הצבת מיגוניות באתר ניצן

 הצבת מיגוניות באתר ניצן