משולחנו של ראש המועצה - מס' 3

בס"ד
חברות וחברים שלום,

 

פרשת השבוע – פרשת "יתרו"


פרשת יתרו מביאה לראשונה בתנ"ך את הצורך בתשתית ניהולית לשם האצלת סמכויות.
הפרשה מתארת את המבנה והמקור של התשתית החוקתית של החברה הישראלית המתהווה בראשית דרכה. המבנה מוצע למשה, מנהיג העם, על-די חותנו, יתרו כהן-מדין, המפרט באוזניו את המערכת המשפטית ההיררכית לרמותיה השונות, לאחר שיציג בפניהם "את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (שמות, י"ח 20). ההנחיה מתייחסת גם לאופי ולטוהר הכפיים של האנשים האמורים לשמש שופטים לעם, בכל רמה ורמה.

כמה אקטואלי וכמה נכון. כראש מועצה אני חייב לטפל בעת ובעונה אחת בנושאים רבים ומגוונים. יש צורך בהאצלת סמכויות וחלוקת העבודה בין שותפים וזאת כדי להעניק את השירות הטוב ביותר לתושבי המועצה. בנוסף, אני מאמץ את ההנחיה שקיבל משה מיתרו ומקרב לעשייה  רק אנשים טובי לב, טהורי מידות ונקיי כפיים.

 

שטח 'פרי אור' בתחום המועצה


בימים אילו מתחדשת עבודתה של וועדה מטעם משרד הפנים, שתמליץ לשר על שיוכו המוניציפאלי של שטח 'פרי אור'.  לפני כמה ימים שלחתי מכתב לשר הפנים, מאיר שטרית, ובו ביקשתי שלא ינתק את המפונים מתחום המועצה. כולי תקווה כי הוועדה מטעמו של השר תגיע למסקנות, אשר על פיהם , בע"ה, יוכלו אחינו , מפוני גוש קטיף, להתחיל בבניית בית הקבע שלהם בשטח המועצה.

 

שווי קרקע 0


בשבוע שעבר הזמנתי את כל ראשי היישובים במועצה, לשיחה עם משפטן של התנועה הקיבוצית, שהסביר את המשמעויות הכלכליות של המושג 'שווי קרקע 0'.
גשו למזכירות יישובכם ובידקו כיצד אתם יכולים להנות מהטבה זו.

 

בקשת חנינה למפונים


בשבוע שעבר ביקר שר המשפטים, דניאל פרידמן, בקרית החינוך, 'סילבר' שבתחום המועצה. שר משפטים לא מבקר אצלנו כל יום, לכן נסעתי לפגוש אותו, למרות שבדיוק בזמן זה קיימנו ישיבת מועצה. תוך כדי סיור במחלבות, העליתי בפניו בקשה לחון את מפוני חבל עזה, שלהם נפתחו תיקים פליליים במהלך ההתנתקות. בנייתי אליו עלתה  שכן נראה לי שניתן ורצוי להחזיר את מפוני חבל עזה למעגל הישראליות לאחר שנתיים של קיומם בשוליו. השר ביקש שנעביר לו רשימות מסודרות בנושא, בכדי שיעבירן לועדת החנינות וכבר בימים הקרובים נתחיל לעסוק בכך.

 

חנוכת בית הספר – "ניצני קטיף"


השבוע חנכנו, בשע"ט, את בית הספר החדש 'ניצני קטיף'. מפוני חבל עזה למדו עד כה בבתי ספר מזדמנים ללא שיוך וללא זהות קהילתית. 'ניצני קטיף' מבשר מהפכה חברתית חינוכית במועצה והוא למעשה המבנה הראשון של קריית חינוך גדולה, שתוקם ותשרת בעתיד את תלמידי המועצה. במהלך טקס החנוכה נזכרתי בשביל הקבוע אשר בו צעדתי אל עבר בית ספרי יום יום בילדותי. צר לי על כך שעדיין אין לתלמידי מפוני חבל עזה את שבילם הקבוע לבית ספרם הקבוע שהם חלק מחווית הילדות המתוקה. אעשה כל שביכולתי לזרז את הקמת קריית החינוך הקבועה על מנת שתכלו, כמה שיותר מהר, לצעוד בשביל המוליך לבית ספרכם הקבוע. אני בטוח שחינוך ערכי שיינתן פה, אצלנו, לילדים, יצעיד קדימה את המועצה כולה ואת החינוך בה.

 

שבת שלום.
יאיר פרג'ון

ראש  המועצה