שירותי שיקום, מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם:

טלפון: 08-6775592

מתן שירות לאוכלוסיות מיוחדות, הפניות למרכזי שיקום מקומי, הפניות למפעלים   מוגנים, מתן שירותים ייחודיים לעיוורים, סידור מוסדי לאנשים עם פיגור, סידור מוסדי לילדים עם פיגור, תעסוקה לאנשים עם פיגור במסגרת מפעלים שיקומיים, סידור ילדים עם פיגור במעון ובבי"ס אקי"ם, סידור ילדים עם פיגור בגן מיוחד, קבוצות תמיכה להורים לילדים אוטיסטים.

ממונה על שיקום ,מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם ועובדת פרט ומשפחה

עו"ס ציפי בנעים:   zipib@hof-ashkelon.org.il


מתן שירות לאוכלוסיות מיוחדות, הפניות למרכזי שיקום מקומי, הפניות למפעלים מוגנים, מתן שירותים ייחודיים לעיוורים, סידור מוסדי לאנשים עם פיגור, סידור מוסדי לילדים עם פיגור, תעסוקה לאנשים עם פיגור במסגרת מפעלים שיקומיים, סידור ילדים עם פיגור במעון ובבי"ס אקי"ם, סידור ילדים עם פיגור בגן מיוחד, קבוצות תמיכה להורים לילדים אוטיסטים.

ממונה על שיקום ופיגור ועובדת כוללנית, עו"ס ציפי בנעים-   zipib@hof-ashkelon.org.il