היחידה להתמכרויות:

התמכרות הוא  תהליך התדרדרות בו נוצרת תלות עוצמתית בחומר המשנה מצב רוח או התנהגות, עד לפגיעה בחלק ניכר מהתפקודים המרכזיים בחייו של האדם. מטרת הטיפול הנה הפסקת השימוש ההרסני וחזרה לתפקוד נורמטיבי במעגל החיים. היחידה נותנת מענה לנשים ולגברים מגיל  12ומעלה. המענה כולל שיחות פרטניות, ליווי, שיקום ותמיכה נפשית וכן סיוע וליווי למשפחות המשתמשים.  הטיפול חסוי ומוגן על ידי חובת שמירת סודיות. 

ניתן לפנות דרך גורמי הטיפול בקהילה, העו"סים או עצמאית. לפנות לאלעד בן דוד, עו"ס – M.S.W, טלפון:050-6954148, 08-6775574 או בדוא"ל elad@hof-ashkelon.org.il .