בס"ד

ח' אייר תשע"ז, 045/17

כמעט שבת שלום...

עדכון משולחנו של ראש המועצה – מספר 98     

 

קהילות חוף אשקלון, שבת שלום!

 

יש לנו אתרי מורשת ואנו נשמר אותם

לאחרונה סיימנו במועצה סקר ''נכסי מורשת'' בתחומי היישובים שלנו. לצורך ביצוע הסקר, שכרנו את שירותיו של ד"ר אבי ששון והמתכננים אדר' טל קציר ואפרת מור. את צוות התכנון ליוותה הועדה לשימור אתרים של המועצה בראשותו של החבר המליאה בני עיון מניר ישראל.  מטרות הסקר הן תיעוד המורשת הבנויה ביישובינו, יצירת מאגר מידע והנגשתו, יצירת טבלת ערכיות לכל אתר, קביעת מדרג לטיפול באתרים על פי חשיבותם וגיוס משאבים לטיפול בשיקומם והנגשתם לציבור. הסקר שהוכן כולל סקירה גיאוגרפית והיסטורית בצירוף מפות, סיכומים והמלצות. הסקר המקיף מכיל כ-500 דפים ובימים הקרובים יונח במזכירות כל ישוב ספר הסקר ובמקביל יועלה לאתר המועצה. כל זאת אנו עושים על מנת לקיים נורמה שקבענו לנו לשיתוף ציבור. אני בטוח שבמהלך עיונך בחומר תגלה נושאים מעניינים שחלקם לא ידעת על קיומם ומאידך, אני משוכנע שתוכל לתרום מידיעותיך שלך. נשמח לקבל משובים והערות למייל   marlin_s@hof-ashkelon.org.il. בימים הקרובים הסקר יועלה לאתר.

 

1שלט אתר מורשת

יש לנו מורשת ויש לנו אתר

רווחת התלמיד - נר לרגלינו

אני שמח לבשר כי השבוע חתמתי על צו להתחלת עבודה להרחבת בית הספר "חופים" ביד מרדכי. זה המקום להזכיר כי הפרוגרמה לאכלוס בית הספר "חופים" הינה עד שלוש כיתות בשכבה, אך למעשה נבנו רק שתי כיתות בלבד לכל שכבה. לאחר תהליך ממושך ומאומץ מול ראשי משרד החינוך, הצלחנו לשמחתנו לגייס את התקציב הייעודי לבנית שש כיתות נוספות ממוגנות בעלות כוללת של כשישה מיליון שקלים. אני בטוח וסמוך כי החברה הכלכלית שלנו, אשר לקחה על עצמה את הבניה, תעשה זאת על פי אמות המידה המקצועיות הנדרשות ולטובת ילדינו.

 

2ביהס חופים

רווחת התלמיד-נר לרגלנו

מתייעלים, חוסכים ונהנים

זה מכבר קבענו לעצמנו במועצה לאמץ באופן עקבי תהליך של התייעלות וחיסכון באנרגיה שתביא לצמצום ההוצאות על חשמל והפחתת זיהום האוויר. במהלך השנים האחרונות, ביצענו החלפת נורות לסוג "לד" ברוב יישובי המועצה. בימים אלה אנו נערכים לבצע פעימה נוספת בישובים ניצן, באר גנים וקיבוץ ניצנים. בשלב הראשון, נקיים סקר יסודי במטרה ללמוד על צריכת החשמל ובתום הסקר נאמץ את המודל העסקי והכלכלי היעיל ביותר לצמצום צריכת החשמל.

 

 

3שדרה מוארת באור לד

אור רך ועדין להולכי הרגל

כל הארץ דגלים דגלים. האמנם?

דווקא בימים שלפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולפני יום העצמאות, הבחנתי בעניין אשר לטעמי מצריך שיפור. אם בעבר שרנו : "כל הארץ דגלים דגלים, עם רוקד גלים גלים", הרי שלא בכל רחבי הארץ נתלו דגלים. מדובר בתופעה ארצית, אשר לא פסחה גם על המועצה שלנו. זאת, למרות בכל ישוב במועצה נתלו כ-30 דגלים. לאור מיעוט בדגלים בבתי התושבים ועל המכוניות, בכוונתי להיערך כבר עתה ולהכפיל כבר בשנה הבאה את מספר הדגלים, כך שיהיו כ-60 דגלים לכל ישוב במועצה. בנוסף, לראשונה, המועצה תקשט כיכר מרכזית בכל ישוב.

 

 

4הנפת דגל

נס חייבים להניף. צילום: יואל ביתן

נעסוק גם במחקר ופיתוח

תרומתה הבלתי מעורערת של דבורת הדבש לקיום המין האנושי היא הסיבה להתכנסות המיוחדת במועצה השבוע. בהתכנסות השתתפו חוקרים, אקולוגים, אנשי טבע וסביבה על מנת לבחון דרכים ולבנות מודלים להעשרת המרחב הכפרי שלנו בצמחים ועצים שופעי צוף. זה המקום לציין כי מאז הקמת המדינה ועד היום, נבנו תשתיות ומגורים בקנה מידה חסר תקדים מבחינה היסטורית. ככל הנראה, ארץ ישראל מעולם לא היתה מיושבת בצפיפות כפי שהיא היום ועתידנו עוד לפנינו. עובדה זו גרמה לצמצום שטחי בר פתוחים ובהכרח לצמצום אוכלוסיית הדבורים. לפיכך, מתוך מדיניות וחינוך לקיימות, החלטנו למען הדורות הבאים לסייע לדבורה להמשיך ולתרום לקיומנו. למעשה, פרויקט "יערת הדבש" יהיה גולת הכותרת בעבודתו של המרכז למחקר ופיתוח של המועצה (המו"פ), שהיא שלוחת המו"פ של קטיף. בראש המו"פ שלנו עומד פרופ' אבי לוי יחד עם ראש מו"פ קטיף, פרופ' יפתח בן אשר, שעושה שנים רבות במחקר ופיתוח בשדה. בצוות ההיגוי של מו"פ חוף אשקלון נמנים פרופ' אבי פרבולוצקי ממכון וולקני, פרופ' דני בלומברג, מאוניברסיטת בן גוריון, ד"ר גילי קוניאק וכן אקולוגים ואנשי מקצוע בתחום.

כיתוב לתמונה: צמחיה צופנית- חכמת הפשטות

5פרחי צוף

צמחיה צופנית- חכמת הפשטות

 

שבת שלום!

 

לרשותכם-

יאיר פרג'ון,

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

טל'- 08-6775500, דוא"ל-yairf@hof-ashkelon.org.il

 

המעוניינים לקבל ניוזלטר שבועי מראש המועצה מוזמנים לשלוח כתובת מייל לכתובתmoked@hof-ashkelon.org.il