קצת מהשבוע שהיה- הסיכום השבועי מהנעשה במועצה האזורית חוף אשקלון