בס"ד

תושבים יקרים

הרישום המקוון לשנת הלימודים תשע"ט הסתיים.

עדיין ניתן לפנות לבתי הספר ולבצע את הרישום.

בברכה,

              אגף החינוך