מס' שם הישוב מספר מקלטים מיקום המקלט אחראי ביטחון ישוב
1 באר גנים  ??? ??? ???
2 בית שיקמה 10 בית כנסת רפי ברגיג - 053-2227539
3 משק 26
4 משק 14
5 משק 47
6 משק 54
7 משק 61
8 משק 64
9 משק 75
10 משק 90
11 משק 79
12 ברכיה 10 משק 1 – כהן בנימין רמי חליפט – 050-5555168
13 צרכניה
14 משק 33 – כהן מיכאל
15 משק 23 – ברבי אשר
16 משק 27 – מול ברבי סוורסה
17 משק 71 – כהן בתיה
18 משק 80 – חדד יצחק
19 משק 76 – כהן שלמה
20 משק 43 – ברום שלום
21 בית העם
22 בת הדר 2 מתנ"ס גדעון שרעבי - 050-7444169
23 מועצה
24 גברעם 10 מבנה 130 נדב הדס - 052-9277822
25 חדר אוכל
26 צריף פיזיותרפיה
27 ספריה
28 שיכון אירועים
29 שיכון עולים
30 סיפיקס
31 וואן אסו
32 גן ילדים אלה
33 בית תינוקות
34 זהבה משה
35 אורית טבנבר
36 שועה דביר
37 גיאה 8 משק 13-14 – כיכר לכיוון ההרחבה יגאל בר יוסף- 052-3847748        מזכירות - 08-6722147
38
39 משק 105 – מש' עותמי
40 משק 72 – מש' זיו
41 משק 32 – מש' פרידמן
42 משק 87 – מש' דנון
43 משק 81 – מש' בר יוסף
44 משק 40-41 – מש' סלומון - עזריאל
45 מועדון + מרפאה–המקלט בתוך המבנה
46 הודיה 10 משק 143   אלמוג נחשון -    054-4600601       מזכירות - 08-6726562
47 מדמוני – יונתן
48 משק 13
49 משק 11
50 מנשאוף
51 צרכניה
52 מזכירות
53 משק 145
54 משק 76
55 משק 67
56 זיקים 9 בית קובה שי וינשטיין - 052-9284291
57 חדר אוכל
58 שכונת אילנה
59 אליה
60 ורד
61 בריכת שחייה
62 ראובן
63 מפעל
64 גן שעשועים
65 חלץ 9 משק 4 נפתלי דוד - 050-3884480
66 משק 12
67 משק 25
68 צרכניה
69 משק 35
70 משק 41
71 בית העם
72 משק 70
73 משק 78
74 יד מרדכי 13 סטודיו מיכה רגב - 052-9209645
75 מן
76 ותיקים
77 תינוקות
78 מגרש
79 גנים
80 בית ילדים
81 גנים
82 צילום
83 נורית
84 יורם
85 גנרטור
86 ביה"ס חופים
87 כוכב מיכאל 6 צרכניה תמר – מזכירות 08-6726516
88 משק 90
89 משק 58
90 משק 115
91 משק 116
92 משק 14
93 כפר סילבר 16 פנימיית בולטימר         בדלי - 052-3867494
94 פנימיית גודמן
95 חדר אוכל
96 ספרייה
97 בית ספר
98 קופולוביץ
99 מגורי תושבים
100 מגורי תושבים
101 מגורי תושבים
102 מגורי תושבים
103 מגורי תושבים
104 מגורי תושבים
105 מגורי תושבים
106 בניין חדש בבית הספר קומה א'
107 בניין חדש בבית הספר קומה ב'
108 בניין מדעים קומת קרקע
109 כרמיה 11 חדר אוכל אלכסיס האס - 054-2373075
110 ליד מועדון לחבר
111 צעירים
112 בית תינוקות
113 גני ילדים
114 מגורי ותיקים
115 בתי ילדים
116 מאחורי גני ילדים
117 אזור מגורים דרומי
118 שכונה מזרחית
119 בריכת שחייה
120 מבקיעים 7 אריה בלורד משה בן ישי - 050-9004364
121 יארין בלבן
122 שלמה עיני
123 מזכירות
124 יעשקב כהן
125 מר' דני שטרן
126 מ.קשישים
127 משען 13 משק 1 אופיר כהן - 050-5269763 דודו (מפתחות)- 052-2043949
128 משק 86
129 משק 13
130 משק 21
131 משק 24
132 משק 89
133 משק 38
134 משק 34
135 משק 43
136 משק 56
137 משק 61
138 מרפאה
139 בית ספר
140 ניצנים 7 ליד חדר אוכל         אורן - 050-4499372
141 ליד הכביש הצפוני
142 מול הספרייה
143 ליד מגרש הטניס
144 ליד מגרש הכדורגל
145 ליד ביה"ס
146 ליד בית הילדים
147 ניצן ??? ??? ???
148 ניצן ב' ??? ??? ???
149 ניר ישראל 6 משק 61 ???
150 משק 55
151 מזכירות
152 בית כנסת
153 משק 11
154 משק 90
155 נתיב העשרה 1 מרכז הישוב      זיו וולק - 052-4282755
156 תלמי יפה 3 משפחת רמל ???
157 גן ילדים
158 משפחת בלום