קביעת מודד לבחירות - הודעה לתושבים

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה האזורית חוף אשקלון

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול הישוב ניצנים/גברעם בלבד (כולל טפסים)

הודעה בדבר בחירות לוועד מקומי

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות אזוריות

הודעה על מודד 8 ישובים 

הודעה על מודד 13 ישובים 

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה: גברעם, כפר סילבר וניצנים

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה: ניצן, מקביעים, משען, ניצן ב', ניר ישראל, נתיב העשרה, תלמי יפה

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה: ברכיה, בית שקמה, גיאה, בת הדר, באר גנים

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה: כוכב מיכאל, זיקים, הודיה, יד מרדכי, כרמיה, חלץ

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות