קביעת מודד לבחירות - הודעה לתושבים

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה האזורית חוף אשקלון