חקלאות


חברי הועדה

צבי בר- יו"ר הוועדה

אלדד כהן

אריאל פורת

אלעד מליחי

עירן ואקנין

 

מזכירת הועדה- אודליה מצרפי 

טלפון: 08-6775545

ישיבות הועדה

תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
02/06/2019   זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
15/09/2019 20:00 זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
       

אירועים

תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
11/07/2019 08:45 כנס ארצי לגידול עגבניות מאכל לחצ/י כאן
29/07/2019 08:30 תחילת קורס הגנת הצומח בקנאביס רפואי
קיץ 2019
לחצ/י כאן 
23/09/2019 13:00 הזמנה לפורום נוטעים מסמיה 23.9.2019 לחצ/י כאן 
17/12/2019   כנס איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל  לחצ/י כאן 
       

 

מכתבים וקבצים שימושיים

מחלת הצהבון משרד החקלאות בשיתוף המכון הוולקני

הנחיות לטיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים -אפריל 2019

פרויקט משתלמים בחקלאות
 


פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 13.05.19 

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 02.06.19

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 15.09.19