חקלאות


חברי הועדה

צבי בר- יו"ר הוועדה

אלדד כהן

אריאל פורת

אלעד מליחי

עירן ואקנין

 

מזכירת הועדה- אודליה מצרפי 

טלפון: 08-6775545


אירועים

תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
02/06/2019 20:30 זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
11/07/2019 08:45 כנס ארצי לגידול עגבניות מאכל לחצ/י כאן
29/07/2019 08:30 תחילת קורס הגנת הצומח בקנאביס רפואי
קיץ 2019
לחצ/י כאן 
       

 

מכתבים

מחלת הצהבון משרד החקלאות בשיתוף המכון הוולקני

הנחיות לטיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים -אפריל 2019


פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 13.05.19 

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 02.06.19