חקלאות


חברי הועדה

צבי בר- יו"ר הוועדה

אלדד כהן

אריאל פורת

אלעד מליחי

עירן ואקנין

 

מזכירת הועדה- אודליה מצרפי 

טלפון: 08-6775545

ישיבות הועדה

תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
02/06/2019   זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
15/09/2019 20:00 זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
       

אירועים

תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
11/07/2019 08:45 כנס ארצי לגידול עגבניות מאכל לחצ/י כאן
29/07/2019 08:30 תחילת קורס הגנת הצומח בקנאביס רפואי
קיץ 2019
לחצ/י כאן 
23/09/2019 13:00 הזמנה לפורום נוטעים מסמיה 23.9.2019 לחצ/י כאן 
17/12/2019   כנס איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל  לחצ/י כאן 
14/01/2020   קורס פיתוח מיזמים תחחרותיים במרחב הכפרי לחצ/י כאן 
13/01/2020   קורס עתידים לחקלאות 2020 בענפי הצומח לחצ/י כאן 
14/01/2020   הזמנה לקורס חידושים טכנולוגיים בתי צמיחה 2020 לחצ/י כאן 

 

מכתבים וקבצים שימושיים

מחלת הצהבון משרד החקלאות בשיתוף המכון הוולקני

הנחיות לטיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים -אפריל 2019

פרויקט משתלמים בחקלאות

הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020


פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 13.05.19 

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 02.06.19

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 15.09.19