חדר מצב לקראת פתיחת שנת הלימודים:

84974.PDF

84975.PDF

הסעות המועצה לאולפנת נווה דקלים ובני יששכר

85455.PDF

הסעות המועצה לתלמידים שנרשמו להסעה בתשלום למוסדות חוץ

85429.PDF

הסעות המועצה לתלמידי באר עמי וחב"ד 

85454.PDF