רישום לצהרונים כיתות א'-ב' 

 

רישום לצהרונים כיתות ג'-ד'