מלגת ראש המועצה לסטודנטים לשנת 2021

 

מלגת הסיוע לסטודנטים מחולקת ל-2 קטגוריות:

 1. סיוע כלכלי לסטודנטים לתואר ראשון והנדסאים
 2. סיוע כלכלי לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

ההרשמה נסגרה ב-04.02.21!

לתנאי הסף וטופס ההרשמה >>>

פלייר מלגת ראש המועצה 04.02.21

מלגת הדרכה וחינוך לסטודנטים/ות  בבית הספר להוראת השואה במוזיאון יד מרדכי בשיתוף המועצה האזורית חוף אשקלון

 

תכנית זו מטרתה שילוב סטודנטים/ות מהמועצה האזורית חוף אשקלון במערך החינוכי הדרכתי של בית הספר להוראת השואה במוזיאון יד מרדכי. זאת על מנת  ליצור גשר דורי בין איש ההוראה והדרכה במוזיאון לבין אוכלוסיות התלמידים, החיילים והמבקרים המגיעים למוזיאון על מנת להיחשף לנושא השואה והתקומה.

ההרשמה נסגרה! 

לתכנית המלגה >>>

פרסום מלגה מוזיאון יד מרדכי מעודכן

מלגת פר"ח מורחבת ע"ס 10,000 ₪

 

מיועדת לכל סטודנט/ית תושב/ת המועצה, עפ"י ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר/ת בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד/ת במוסד לימודים מוכר ומאושר ע"י המל"ג .

מלגה בשיתוף מפעל הפיס ומועצה אזורית חוף אשקלון ובתמורה ל 140 שעות התנדבות בקהילה.

חונכות – 120 שעות

התנדבות בקהילה – 20 שעות

תינתן עדיפות לצעירים בגילאי 18 – 40, לימודי תואר ראשון, לימודי הנדסה ולימודי הוראה

 

הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד. ההרשמה נפתחת בתאריך 01.09.2020

רכזת פר"ח לתלמידי המועצה האזורית חוף אשקלון: מיכל טוויטו

סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.

מספר מלגות מוגבל!

מלגת פרח.jpe

 

מלגת קרן גרוס ע"ס 5,500₪, תמורת 65 שעות התנדבות בקהילה

 

מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

 • חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.
 • חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.
 • חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .
 • חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.
 • מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות, לא יהיה זכאי למלגה זו גם לא באופן יחסי.

פרטים נוספים ורישום למלגה זו דרך אתר קרן גרוס

ההרשמה למלגה נפתחת בתאריך 01.09.2020

קרן גרו.jpe

מלגה רשותית על סך 5,000 ₪, ללימודים אקדמאים, לימודי הנדסאים ולימודי תעודה

 

קריטריונים לקבלת מלגת הרשות:

 • התנדבות בקהילה בהיקף של  90 שעות, בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל 2021.
 • תושבות - מיועד לצעירים בני המועצה בלבד. ע"פ רישום כתובת בתעודת הזהות והצגת אישור תושבות מהמועצה - חובה!
 • מגורים בתחומי הרשות בזמן הלימודים.
 • עדיפות לבעלי ניסיון בפעילות חברתית (שנת שירות/מכינה קדם צבאית/מסגרת התנדבותית אחרת).
 • סטודנטים לתואר ראשון/ הנדסאים/ לימודי תעודה בתכנית של לפחות 16 שעות שבועיות
 • תואר שני - תכנית מלאה, בכל מוסד לימודי המוכר ע"י המל"ג (בצירוף אישור לימודים ומערכת שעות). עדיפות ללומדים שנה שניה ומעלה.
 • ההשתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים חוף אשקלון.

פתיחת הרשמה: 1/9/2020

ההרשמה נסגרה בתאריך 15/10/2020

 

* מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה

* מספר המלגות מוגבל

* מלגה תינתן בכפוף להצגת אישור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, לפחות בגובה המלגה.

* שעות ההתנדבות מתקיימות בין החודשים דצמבר ליולי באותה השנה, כאשר 50% מהשעות יבוצעו עד אפריל 2021

* בקשות לא ייבחנו על ידי המועצה אלא אם הוגשו בצירוף אישורי לימודים מטעם מוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות והמוכרות ע"י המל"ג.

מלגה רשותית.jpe