מלגת פר"ח מורחבת ע"ס 10,000 ₪

 1. מלגת פר"ח מורחבת ע"ס 10,000 ₪ תמורת 140 שעות התנדבות

לכל סטודנט תושב המועצה האזורית חוף אשקלון, עפ"י ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד במוסד לימודים מוכר ומאושר ע"י המל"ג .

** מלגה בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס ומועצה אזורית חוף אשקלון ובתמורה ל 140 שעות התנדבות בקהילה.

** חונכות אישית – 120 שעות **התנדבות בקהילה – 20 שעות

** תינתן עדיפות לצעירים בגילאי 18 – 40, לימודי תואר ראשון, לימודי הנדסה ולימודי

** הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד https://katzr.net/f8c6c3

ההרשמה לפרח דרך אתר פרח, נפתחת בתאריך 29.08.2021

סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.

 

הרשמה מוקדמת - מסלול ירוק

הרשמה מוקדמת לפר"ח פתוחה לחונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה- קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו'.

הרכז אחראי על בחירת החונכים המצטיינים למסלול הירוק.

מי שזכאי להרשמה מוקדמת צריך להירשם באופן עצמאי לפר"ח.

סטודנטים לא מועברים משנה לשנה באופן אוטומטי.

ההרשמה במסלול זה (ירוק) נפתחת 25.8.21

קישור לאתר פרח - https://katzr.net/f8c6c3

** מספר מלגות פרח פיס מוגבל ומותנה באישור של מפעל הפיס!!

מספר המלגות מוגבל, בהתאם לאישור מפעל הפיס.

תמונה מלגת פרח

מלגת קרן גרוס ע"ס 5,500₪, תמורת 65 שעות התנדבות בקהילה

 

מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

• חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.

• חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.

• חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .

• חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.

• מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

           סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות, לא יהיה זכאי למלגה זו גם לא באופן יחסי.

** פרטים נוספים ורישום למלגה זו דרך אתר קרן גרוס https://www.gruss.org.il/blank

** ההרשמה למלגה נפתחת בתאריך 15.09.2021 ועד ליום 31.12.2021

** שיבוץ להתנדבות בקהילה בהתאם לצורך.

 

מלגה קרן גרוס

מלגה רשותית על סך 5,000 ₪, תמורת 90 שעות התנדבות בקהילה

 

בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה האזורית חוף אשקלון, בשיתוף מפעל הפיס, מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשפ"א לפי ההנחיות הבאות:

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון, שני ולימודי הנדסאים
 • סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשפ"ב
 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 6,000 ₪  - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • לימודים בארץ בלבד
 • התנדבות בהיקף של 90 שעות, בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל 2021.
 • ההשתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים חוף 
 •  
 • המלגות ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ומותנות באישור מפעל הפיס.

אישורים וטפסים נדרשים:

 • טופס בקשה מלא וחתום כנדרש
 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ב
 • אישור / קבלה עבור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ב
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • אישור מגורים ממזכירות היישוב או אישור תושבות מהמועצה
 • אישור חשבון בנק (של מגיש הבקשה בלבד)

דגשים:

 1. שעות ההתנדבות יתקיימו בתחום המועצה בלבד
 2. מקום ההתנדבות ייקבע ע"י מרכז צעירים בהתאם לצורך בתחומים שונים, בישובים השונים
 3. מקום ההתנדבות עשוי להשתנות במהלך השנה, בהתאם לצורך, עד למימוש סך השעות
 4. התנדבות בזמן חירום - חובה

אופן ההגשה:

טופס מקוון או במרכז צעירים חוף אשקלון, בתיאום מראש

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה

 ** מספר המלגות מוגבל

** המלגה תינתן בכפוף להצגת אישור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, לפחות בגובה המלגה

** שעות ההתנדבות מתקיימות בין החודשים דצמבר ליולי באותה השנה, כאשר 50% מהשעות יבוצעו עד אפריל 2022

** בקשות למלגה לא ייבחנו, אלא אם הוגשו בצירוף כל האישורים הנדרשים. 

לתשומת ליבכם:

ההרשמה למלגות לשנה"ל תשפ"ב תפתח בתאריך 01.09.2021  ותסתיים בתאריך 15.10.2021.

לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל.

סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 30.12.2021.

התנדבות בקהילה – החל מ 12/2021 וסיום ביצוע השעות 07/2022

תמונה מלגה רשותית