מלגת חוף אשקלון


ראש המועצה הקצה תקציב ייחודי לצעירים, תושבי המועצה במטרה לעודד, לסייע ולחזק את תושבי המעצה, לומדי התואר הראשון, זאת מתוך אמונה כי השקעה בצעירים היא כפועל יוצא לחיזוק דור העתיד במועצה.

סכום המלגה: 1,500 ₪.

את הבקשה למלגה ניתן להגיש החל מיום- 06/03/22. מועד אחרון להגשה הבקשה- 06/04/22.

לצפייה בקרטריונים לחצו כאן >

להרשמה למלגה לחצו כאן >>

מלגת חוף אשקלון לתואר ראשון והנדסאים

הרשמה למלגת חוף אשקלון לתואר ראשון והנדסאים.

בטופס המקוון באתר המועצה האזורית חוף אשקלון.

שלכם, איתמר רביבו, ראש המועצה

 

 מלגות לשנת תשפ"ג - המועצה האזורית חוף אשקלון 

 

 

תושבים יקרים

כחלק מהשרות של מרכז צעירים חוף אשקלון, אנו שמחים להציג בפניכם את המלגות המיועדות לתושבי המועצה  ללימודים אקדמאים.

בעמוד זה מוצגות קטגוריות שונות ובהן פירוט על כל מלגה.

 

 

 1. מלגת פר"ח מורחבת ע"ס 10,000 ₪ תמורת 140 שעות התנדבות

לכל סטודנט תושב המועצה האזורית חוף אשקלון, עפ"י ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד במוסד לימודים מוכר ומאושר ע"י המל"ג .

 

** מלגה בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס ומועצה אזורית חוף אשקלון ובתמורה ל 140 שעות התנדבות בקהילה (חונכות אישית – 120 שעות, התנדבות בקהילה – 20 שעות)

** תינתן עדיפות לצעירים בגילאי 18 – 40, לימודי תואר ראשון, לימודי הנדסה ולימודי הוראה

 •  

** הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד ונפתחת בתאריך 29.08.2022

** סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.

 

הרשמה מוקדמת - מסלול ירוק

הרשמה מוקדמת לפר"ח פתוחה לחונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה- קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו'.

הרכז אחראי על בחירת החונכים המצטיינים למסלול הירוק.

מי שזכאי להרשמה מוקדמת צריך להירשם באופן עצמאי לפר"ח.

סטודנטים לא מועברים משנה לשנה באופן אוטומטי.

ההרשמה במסלול זה (ירוק) נפתחת 25.8.22

קישור לאתר פרח - https://katzr.net/f8c6c3

** חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים

** מספר מלגות פרח פיס מוגבל ומותנה באישור של מפעל הפיס!!

 

 

 

 1. מלגת קרן גרוס עד לגובה 7500 ₪

תמורת 65 - 80 שעות התנדבות בקהילה

 

מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

• חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.

• חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.

• חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .

• חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.

• מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

           סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות, לא יהיה זכאי למלגה זו גם לא באופן יחסי.

** פרטים נוספים ורישום למלגה זו דרך אתר קרן גרוס

 

** ההרשמה למלגה נפתחת בתאריך 17.09.2022 ועד ליום 15.12.2022

 

** שיבוץ להתנדבות בקהילה בהתאם לצורך

** חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים

קישור לאתר קרן גרוס - https://www.gruss.org.il/blank

 

 

 

1. מלגה רשותית על סך 5000 ₪ תמורת 90 שעות התנדבות בקהילה

בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה האזורית חוף אשקלון, בשיתוף מפעל הפיס,

מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשפ"א לפי ההנחיות הבאות:

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון, שני ולימודי הנדסאים
 • סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשפ"ב
 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 6,000 ₪  - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • לימודים בארץ בלבד
 • התנדבות בהיקף של 90 שעות, בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל 2022.
 • ההשתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים חוף  אשקלון
 • המלגות ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ומותנות באישור מפעל הפיס.

 

אישורים וטפסים נדרשים:

 • טופס בקשה מלא וחתום כנדרש
 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ג
 • אישור / קבלה עבור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ג
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • אישור מגורים ממזכירות היישוב או אישור תושבות מהמועצה
 • אישור חשבון בנק (של מגיש הבקשה בלבד)

דגשים:

 1. שעות ההתנדבות יתקיימו בתחום המועצה בלבד
 2. מקום ההתנדבות ייקבע ע"י מרכז צעירים בהתאם לצורך בתחומים שונים, בישובים השונים
 3. מקום ההתנדבות עשוי להשתנות במהלך השנה, בהתאם לצורך, עד למימוש סך השעות
 4. חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים
 5. התנדבות בזמן חירום – חובה
 6. עדיפות תנתן לגילאי 18-40, תואר ראשון

לינק לרישום:

https://www.hof-ashkelon.org.il/803/?preview=d5ew6s16a41w15 

 

אופן ההגשה:

ההרשמה למלגה רשותית לשנה"ל תשפ"ג תפתח בתאריך 01.09.2022  ותסתיים בתאריך   30.10.2022 באחריות הסטודנט לצרף אישור לימודים לבקשה.

טופס מקוון או במרכז צעירים חוף אשקלון, בתיאום מראש

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה

 ** מספר המלגות מוגבל

** המלגה תינתן בכפוף להצגת אישור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, לפחות בגובה המלגה

** שעות ההתנדבות מתקיימות בין החודשים דצמבר ליולי באותה השנה, כאשר 50% מהשעות יבוצעו עד אפריל 2023

** בקשות למלגה לא ייבחנו, אלא אם הוגשו בצירוף כל האישורים הנדרשים. 

 

לתשומת ליבכם:

ההרשמה למלגה רשותית לשנה"ל תשפ"ג תפתח בתאריך 15.09.2022  ותסתיים בתאריך   30.10.2022 באחריות הסטודנט לצרף אישור לימודים לבקשה.

לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל.

סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 30.12.2022.

התנדבות בקהילה – החל מ 12/2022 וסיום ביצוע השעות 07/2023

 

 

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.

יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.

המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד).

במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.

 

בברכת שנת לימודים מוצלחת!

 

 

מתעניינים בלימודים ויש לכם שאלות?

אתר "לימודים בישראל", ריכז עבורך את כל התשובות כאן..

שכר לימוד, כמה באמת זה עולה? היכן לומדים תואר ראשון גם בלי פסיכומטרי? מכללה או אוניברסיטה – מה עדיף? איפה יש תכניות הסבה אקדמית? מה עושים עם תואר ראשון בתקשורת? היכן ישנם מסלולי ערב לתואר ראשון? ועוד רבות.

קישור למאגר המלגות מלא: מלגות לסטודנטים – אתר לימודים בישראל

קישורים שימושיים נוספים:

פורום לימודים – מענה חינמי לשאלות בנושאים שונים (מלגות, ייעוץ לימודים, בגרויות, פסיכומטרי ועוד).

תואר ראשון – כל המידע על לימודי תואר ראשון.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז צעירים חוף אשקלון

איש קשר :  קרן בן ברוך  08-6775573 / kerenbb@hof-ashkelon.org.il