מלגת קק"ל- הקרן על שם מיריי ואדי סיובצ'י תש"ף

גובה המלגה יהיה סך של 10,000 ₪ לשנה החל ממועד הזכייה במלגה ועד לסיום לימודי התואר הרלוונטי או למשך 3 שנים לפי המוקדם מבניהם.

המועד האחרון להרשמה למלגה: 31/07/2020

לפרטים נוספים, תנאי סף והרשמה  לחץ/י כאן 

1200px-kakallogo.sv