מלגת ראש המועצה

ראש המועצה הקצה תקציב ייחודי לצעירים, תושבי המועצה במטרה לעודד, לסייע ולחזק את תושבי המעצה, לומדי התואר הראשון, זאת מתוך אמונה כי השקעה בצעירים היא כפועל יוצא לחיזוק דור העתיד במועצה.

סכום המלגה: עד 2,000 ₪.

את הבקשה למלגה ניתן להגיש החל מיום- 3/9/2023. מועד אחרון להגשה הבקשה- 28/9/2023 בשעה 16:00

להרשמה למלגה לחצו כאן >>

מלגת חוף אשקלון לתואר ראשון והנדסאים

 

 

מלגות לשנת תשפ"ד - המועצה האזורית חוף אשקלון

פלאייר מרכז - מלגות תשפד.jpe

סטודנטים וסטודנטיות תושבי חוף אשקלון, כחלק מהשרות של מרכז צעירים חוף אשקלון ובהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד לימודים אקדמאיים, אנו שמחים להציג בפניכם את המלגות המיועדות לתושבי המועצה  ללימודים אקדמאים.

 

מלגת פר"ח מורחבת ע"ס 10,000 ₪

פלאייר מלגת פרח פיס תשפד.jpe

140 שעות התנדבות

לכל סטודנט תושב המועצה האזורית חוף אשקלון, ע"פ ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד במוסד לימודים מוכר ומאושר ע"י המל"ג ובהתאם לקריטריונים המפורטים מטה. כמו כן נדרש ראיון אישי עם רכזת פר"ח. המלגה בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס ומועצה אזורית חוף אשקלון ובתמורה ל 140 שעות התנדבות.

חונכות אישית – 120 שעות,

התנדבות בקהילה – 20 שעות, ביישובי הרשות (שיבוץ ע"י מרכז צעירים ובהתאם לצורך)

** הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד החל מתאריך 07.09.2023

 

הרשמה מוקדמת - מסלול ירוק

הרשמה מוקדמת לפר"ח פתוחה לחונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה- קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו'.

הרכז אחראי על בחירת החונכים המצטיינים למסלול הירוק. מי שזכאי להרשמה מוקדמת צריך להירשם באופן עצמאי לפר"ח. סטודנטים לא מועברים משנה לשנה באופן אוטומטי.

ההרשמה במסלול זה נפתחת בתאריך 03.09.23 (תאריך משוער)

 

** חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים

** תינתן עדיפות לצעירים בגילאי 18 – 40, לימודי תואר ראשון, לימודי הנדסה ולימודי תעודת הוראה

 • ובהתאם לקריטריונים של מפעל הפיס

** סטודנט שלא השלים את מלוא המסמכים הנדרשים ואת מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח מורחבת, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.

** התנדבות בתחומי המועצה בלבד. סיום ביצוע שעות התנדבות – 25.06.24

** מספר מלגות פרח פיס מוגבל ומותנה באישור מלגות של מפעל הפיס!!

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה

** מספר המלגות מוגבל!!

 

קישור לאתר פרח - https://katzr.net/f8c6c3

 

מלגת קרן גרוס – מלגה עד לגובה 10,000 ₪

מלגת קרן גרוס תשפד.jpe

עד 80 שעות התנדבות בקהילה

מי זכאי להגיש בקשה למלגה?

• חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.

• חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.

• חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .

• חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.

• מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה, ממדים ללימודים וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

** משרתי שרות לאומי/אזרחי ששרתו שנה אחת בלבד זכאים למחצית המלגה, תמורת 40 שעות התנדבות

** גובה המלגהלמלגאים ממשיכים שנה שניה יעמוד על 7,500 ₪ .

** פרטים נוספים ורישום למלגה זו דרך אתר קרן גרוס

 

** ההרשמה למלגה נפתחת בתאריך 01.10.2023 ועד ליום 15.12.2023

 

** שיבוץ להתנדבות בקהילה על ידי מרכז צעירים

** חובת דיווח מפורט וחתום בכל חודש

** התנדבות בתחומי המועצה

** חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים

** סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות, לא יהיה זכאי למלגה זו גם לא באופן יחסי.

** סיום ביצוע שעות התנדבות 15.07.24

 

קישור לאתר קרן גרוס - https://www.gruss.org.il/blank

 

מלגת מעורבות חברתית על סך 5000 ₪

פלאייר מלגת מעורבות חברתית תשפד.jpe

קישור לטופס הרשמה למלגת מעורבות חברתית >> https://bit.ly/3rg6eCh

90 שעות התנדבות בקהילה בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה האזורית חוף אשקלון, בשיתוף מפעל הפיס, מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשפ"ד לפי ההנחיות הבאות:

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון, שני, לימודי תעודה ולימודי הנדסאים
 • סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשפ"ד
 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי
 • מערכת לימודים - מינימום 16 שעות שבועיות
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 6,000 ₪  - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • לימודים בארץ בלבד
 • התנדבות בהיקף של 90 שעות, בהתאם למסגרת הפעילות, כאשר לפחות 50% מהשעות יסתיימו עד סוף אפריל 2024
 • ההשתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים חוף  אשקלון
 • המלגות ניתנות בשיתוף מפעל הפיס ומותנות באישור מפעל הפיס.

 

אישורים וטפסים נדרשים:

 • טופס בקשה מלא וחתום כנדרש
 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ד
 • אישור / קבלה עבור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשפ"ד
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • אישור מגורים ממזכירות היישוב או אישור תושבות מהמועצה
 • אישור חשבון בנק (על שם מגיש הבקשה בלבד)

 

דגשים:

 1. שעות ההתנדבות יתקיימו בתחום המועצה בלבד.
 2. תחומי התנדבות - אזרחים וותיקים, חונכות לילדים עם צרכים מיוחדים, מרכז צעירים
 3. מקום ההתנדבות ייקבע ע"י מרכז צעירים בהתאם לצורך בתחומים שונים, בישובים השונים.
 4. אין חובת שיבוץ התנדבות בתחום שסומן בטופס הבקשה למלגה.
 5. מקום ההתנדבות עשוי להשתנות במהלך השנה, בהתאם לצורך, עד למימוש סך השעות.
 6. חובת השתתפות במפגשי פתיחה וסיום שנת התנדבות שייקבעו על ידי מרכז צעירים
 7. התנדבות בזמן חירום (במידת הצורך) – חובה

 

אופן ההגשה:

ההרשמה למלגת מעורבות חברתית לשנה"ל תשפ"ד תפתח בתאריך 05.09.2023  ותסתיים בתאריך   20.10.2023 באמצעות טופס מקוון או במרכז צעירים חוף אשקלון, בתיאום מראש

***באחריות הסטודנט לצרף אישור לימודים לבקשה.

** מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה

 ** מספר המלגות מוגבל

** המלגה תינתן בכפוף להצגת אישור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, לפחות בגובה המלגה

** שעות ההתנדבות מתקיימות ביישובי המועצה בלבד ובין החודשים דצמבר ליולי באותה השנה, כאשר 50% מהשעות יבוצעו עד אפריל 2024

** בקשות למלגה לא ייבחנו, אלא אם הוגשו בצירוף כל האישורים הנדרשים. 

לתשומת ליבכם:

לא יתקבלו בקשות לאחר 20.10.23.

סטודנט שיימצא זכאי למלגה, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 15.12.2023.

התנדבות בקהילה – החל מ 12/2023 וסיום ביצוע השעות 15.07.24

 

 

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.

יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.

המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד).

במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.

 

בברכת שנת לימודים מוצלחת!

 

 

מתעניינים בלימודים ויש לכם שאלות?

אתר "לימודים בישראל", ריכז עבורך את כל התשובות כאן..

שכר לימוד, כמה באמת זה עולה? היכן לומדים תואר ראשון גם בלי פסיכומטרי? מכללה או אוניברסיטה – מה עדיף? איפה יש תכניות הסבה אקדמית? מה עושים עם תואר ראשון בתקשורת? היכן ישנם מסלולי ערב לתואר ראשון? ועוד רבות.

קישור למאגר המלגות מלא: מלגות לסטודנטים – אתר לימודים בישראל

קישורים שימושיים נוספים:

פורום לימודים – מענה חינמי לשאלות בנושאים שונים (מלגות, ייעוץ לימודים, בגרויות, פסיכומטרי ועוד).

תואר ראשון – כל המידע על לימודי תואר ראשון.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז צעירים חוף אשקלון

איש קשר: קרן בן ברוך  08-6775573 / kerenbb@hof-ashkelon.org.il