שם פרטי ומשפחה

כתובת

תפקיד

איתמר רביבו

revive@hof-ashkelon.org.il

 

ראש המועצה ויו"ר הנהלה

דורון בן שלומי

doron@hof-ashkelon.org.il

 

מנכ"ל המועצה

אלמוג נחשון

 

Galashop1@gmail.com

 

חבר מליאה

גיל תימור

 

meshek@carmia.org.il

 

ס.ראש המועצה חבר מליאה

יהונתן גולן

 

Golan@hof-ashkelon.org.il

 

עוזר ראש המועצה

סיון פלד

sivikonee@gmail.com

 

נ.ציבור

גיא טיומקין

guyt@yadmor.co.il

 

 

נ.ציבור

צחי בטיטו

orenbetito@walla.com

 

חבר מליאה

משה ג'יבלי

 

moshgib@gmail.com

 

נ.ציבור

מירי כרמל

micarmel@walla.co.il

 

נ.ציבור

מוטי מדינה

motim@amitim.com

 

נ.ציבור

רמי שועי

Ramishuee123@gmail.com

 

נ.ציבור

דלית ביניש

dalit@tmir.org.il

 

נ.ציבור