שימו לב: נסגרה ההרשמה לבחירת תיק לתלמידים העולים לכיתה א'. 

לשאלות ניתן לפנות ללשכת ראש המועצה בטלפון 08-6775552

מידע אודות זמני ואופן החלוקה יפורסם בהמשך.