סגן ראש המועצה משמש כיו"ר ועדת מכרזים וממונה על מחלקות התחבורה, הביטחון והיחידה הסביבתית.

כמו כן, במסגרת תפקידו אחראי על:

  • רישוי עסקים
  • ביטוחי המועצה - רכוש, צד ג', חבות מעבידים, מקצועית, עבודות קבלנים וביטוח תלמידים.
  • טיפול מול ספקים, קבלנים ונותני שירות למועצה.

 

יצירת קשר

מנהלת לשכת ס.ר. המועצה - מלכה טרם
טלפון: 08-6775503
פקס: 08-6775549
דואר אלקטרוני: malkat@hof-ashkelon.org.il

ציון יצחק

טלפון: 08-6775503
נייד : 050-2266838
דואר אלקטרוני: zion@hof-ashkelon.org.il