מחלקת רכש

מנהלת המחלקה- רבקה פרץ:

טלפון: 08-6775586
פקס:  08-6775578
דוא"ל: rikip@hof-ashkelon.org.il

קבלת קהל בימים א'- ה' בין השעות 8:00-15:00

 

מחלקת דת במועצה אזורית חוף אשקלון מעניקה מתן שירותי דת בתחומים הבאים:

 

מנהל מחלקת דת- מאיר ירימי

טלפון: 08-6776428
נייד:  050-6671735
דוא"ל: meirya@hof-ashkelon.org.il

 

קבלת קהל בימים א'- ה' בין השעות 8:00-15:00

 

 

רשימת בתי כנסת ביישובים
היישוב בית הכנסת אחראי טלפון
בית שיקמה   רפי ברגיג     053-2227539
    חיים בוסיקלה  053-4441445  
    יצחק בן אלישע  
       
ברכיה בית יוסף שאול חדד 052-7678649
  נוער הרב רפאל כהן 052-7678649
  אבן שושן - מרכזי הרב רפאל כהן  
  מרפה חיים הרב שלום חדד  
בת הדר תפארת שמעון מיכאל סדון 052-8907199
    יוסי חזן  053-7797656
גיאה   דוד יוסף 050-7538192
גברעם   איציק עסיס 050-5758099
       
הודיה   אייל ישר 057-5314427
    ששון ערבה 050-5326582
חלץ   הרב דוד שמואל 054-6765299
    כהן נאור 052-2627485
    פנחס כהן  
כוכב מיכאל   בנצי חממי 050-3027300
כרמיה   רפי אבנעים  054-6091131
מבקיעים   שי חמו 054-5236600
משען אור צדק נתן חומרי 052-3918383
  מרכזי נגר שלמה  
  ע"ש הרב יוסף מצרפי הרב זוהר נדף  
    מצרפי שלום  
ניצן 1 ניצן ותיקה בני רחמים 050-6222349
  נוסח אשכנזי הרב יגאל קמינצקי 050-5314039
  נוסח תימן נפתלי הלוי 050-6990872
  נוסח ספרדי מאיר בן שמחון 052-4475571
ניצן 2 גדיד יואב אלול  
  ניסנית ניסנית  
  תפארת ישראל שמואל כהן  
  נוסח תימן ברק כהן  
  נוסח אשכנז יואל אילן  
ניצנים אורי רובינשטיין   052-8313995
ניר ישראל   בני עיון 052-2802864
נתיב העשרה   רמי עובד 052-2717474
       
תלמי יפה   יהודה אביטן 050-7540900
 
 
 
מקוואות טהרה ביישובים
שם המקווה שם הבלנית טלפון נייד
בית שיקמה פדלון שושנה 08-6756516 054-5554143
ברכיה יהודית עטיה 08-6753296 050-5538169
בת הדר רחל חסיד 08-6723044 053-2400770
הודיה תמר ברכה 08-6727741 058-6727742
חלץ כהן יעל 077-5097758 052-2622523
מבקיעים ורד חניה 08-6847990 054-6767197
054-5684306
משען איריס לוי 08-6728458 054-5800839
ניצן א' -בבנייה-  -בבנייה-  -בבנייה-
ניצן ב' תנעמי עצמונה 08-6842823 052-7142833
מ.מ טרבלסי רבקה 08-6847249 054-7775289
 
 
 
לוח טבילת כלים
 
 
רבני היישובים
שם ומשפחה רב היישוב טלפון נייד E-mail הערות
הרב יעקב אביטן הרב האזורי   050-6483119 rab@hof-ashkelon.org.il רשאי לקדש
הרב אריה סולומון ניר ישראל 08-6714125 050-6584240 yafasalomon@barak.net.il רשאי לקדש
הרב דוד שמואל חלץ 08-6897977 052-2627485   רשאי לרשום נישואין, ראשי לקדש
הרב זהר נדף משען 08-6754923 052-3918383   רשאי לקדש
הרב יגאל קמינצקי קהילת נווה דקלים 077-3010500 050-5314039 igalkmin@gmail.org.il רשאי לקדש
הרב אלדד שרעבי קהילת נווה דקלים ניצן 077-9500794 054-5669957 eldadsharabi@gmail.com רשאי לקדש
הרב ישי בר חן קהילת ניסנית רפיח מתחם צעירים ניצן 08-6612089 054-5625984 Lbh1@bezewint.net רשאי לקדש
הרב ניסים מזרחי קהילת גן אור גדיד 08-6847792 054-6673549 mnisim@acdcom.net רשאי לקדש
הרב רפאל כהן ברכיה 077-5070465 052-7678649   רשאי לקדש
 
 
רשימת בתי עלמין
שם בית העלמין גורם מטפל
בית עלמין מושב ברכיה  
בית עלמין  קיבוץ גברעם  
בית עלמין מושב גיאה  
בית עלמין קיבוץ זיקים  
בית עלמין מושב חלץ מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין קיבוץ יד-מרדכי מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב כוכב-מיכאל  
בית עלמין קיבוץ כרמיה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב מבקיעים מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב משען  
בית עלמין מושב ניצנים  
בית עלמין ניצן ותיקה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין ניצן קרווילות מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב ניר-ישראל מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב נתיב-העשרה  
בית עלמין מושב תלמי-יפה  
 
 

 

חברה קדישא:

חברה קדישא הינו ארגון הדואג לצרכי המת ולקבורתו ע"פ ההלכה.
הם מבצעים את טהרת המת (רחיצת גוף הנפטר מכף רגל ועד ראש) , עוטים את המת בתכריכים וכן הלאה ולאחר מכן הם אחראים לסדר ההלוויה, להכנת הבור לקבר ולקבורת המת בו.
החברה קדישא דואגים גם לצרכים שונים כגון: אמירת קדיש, דאגה ל"מת מצווה" (מת שאין לו קרובים שידאגו לו ואפילו כהן מחויב להיטמא לו-לעשות בקבורתו).

חדר טהרה:

 • ברכיה
 • ניצן (בהקמה)

 

עירובין

הצבת עמודים מסביב לישוב כאשר חוט מתוח עליהם המסמלת את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים. על ידי העירוב הופך המקום כולו להיות לרשות יחיד אחת, פעולה המאפשרת להתהלך בשבת בכל רחבי היישוב, ללא חשש מעבר מרשות אחת לאחרת. 

העירוב מסמל את אחדותו של עם ישראל היות וכולם גרים ביחד באותה הרשות.

צורת הפתח שאנו עושים לצורך העירוב דהיינו, הצבת עמודים מסביב לישוב כאשר חוט מתוח עליהם, מסמלת את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים ומקורה בתורת משה שנאמר: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ביום השביעי". (שמות ט"ז – כ"ט).


רשימת מושבים בהם יש עירובין:

 • מושב בית שיקמה
 • מושב ברכיה
 • מושב בת הדר
 • מושב גיאה
 • מושב הודיה
 • מושב חלץ
 • מושב מבקיעים
 • מושב משען
 • מושב ניצן א'
 • מושב ניצן ב'
 • מושב ניר ישראל

 

רישום נישואין

פתיחת תיק נישואין

 • לפתיחת תיקי נישואין ותיקי רווקות- יש לתאם טלפונית מראש.
 • תיק הנישואין ייפתח במועצה אזורית חוף אשקלון באם אחד מבני הזוג הינו תושב המועצה.
 • קביעת התושבות הינה משך זמן של לפחות חצי שנה ביישוב עפ"י הרישום בת.ז.
 • לזוגות המתחתנים מחוץ לתחומי המועצה, ייפתח תיק נישואין רק במידה ובידם הסכמה מרב מוסמך לעריכת החופה וקידושין על ידו במועד שנקבע.
 • יש להגיע למשרדי מחלקת דת החל מ-3 חודשים ממועד החופה ולא יאוחר 45 יום לפני החופה.
 • התיק ייפתח רק עם הצגת כל המסמכים הדרושים והופעת העדים, יחד עם בני הזוג.

 

תעודת נישואין

לפתיחת תיק נישואין יש להציג ולהביא הדרוש עפ"י המצב האישי של החתן או הכלה כמפורט להלן:

רווק / רווקה:

 • תמונות לכל אחד מבני הזוג. (צנועות ולא חשופות) .
 • תעודת זהות כולל הספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • כתובה או תעודת נישואין של ההורים.

גרוש / גרושה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח.
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • באם הכלה גרושה על החתן להביא עד להוכחה שאינו כהן.
 • תעודת גירושין + מעשה בית דין מקוריים.

 

אלמן / אלמנה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • תעודת פטירה של הנפטר/ת - תעודה מקורית.

תעודת נישואין נמסרת כשבועיים לאחר קבלת מסמכי החופה ויש להגיע למשרד לקבלה (כדאי להתקשר קודם לוודא שהתעודה מוכנה) התעודה אינה נשלחת בדואר .

תעודת רווקות תעודת רווקות מונפקת כאשר תושב המועצה מעוניין להינשא בעיר אחרת או במקרים אחרים שפורטו לעיל. התעודה מונפקת במועצהרק באם כתובת המבקש/ת רשומה בתעודת זהות לפחות בחצי השנה האחרונה.