מלגת הסיוע לסטודנטים מחולקת ל-2 קטגוריות:

 1. סיוע כלכלי לסטודנטים לתואר ראשון והנדסאים
 2. סיוע כלכלי לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

פלייר מלגת ראש המועצה 04.02.21

 

סיוע כלכלי לסטודנטים לתואר ראשון והנדסאים

הבקשה לקבלת מלגת ראש המועצה לשנת תשפ"א מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון וללימודי הנדסאים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).

גובה המלגה: 1,500-2,500 ₪ עפ"י צורך כלכלי שידורג ע"י ועדת הבחינה.

מועד אחרון להגשה הבקשה 04.02.2021

אישורים וטפסים נדרשים (חובה):

 • מילוי טופס בקשה מקוון כולל צירוף המסמכים הנדרשים בקישור. לא יתקבלו מסמכים שיוגשו באופן ידני/בפקס.
 • אישור לימודים רשמי מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ"א המציין את מספר שעות הלימוד השבועיות.
 • אישור תשלום שכר לימוד מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ"א.
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה כתובת המגורים).
 • אישור תושבות המעיד על מגורים באחד מיישובי המועצה האזורית חוף אשקלון ב-3 השנים האחרונים  (ניתן לקבל ממחלקת הגבייה או ממזכירות היישוב).
 • אישור ניהול חשבון בנק – חשבון בנק בבעלות מבקש המלגה.
 • צירוף 3 תלושי שכר אישיים אחרונים. סטודנטים לא עובדים נדרשים לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד - סטודנט.
 • מכתב אישי המפרט את הצורך במלגה (קובץ PDF, לא בכתב יד)

הערות ודגשים:

 • קבלת המלגה אינה מותנית במעורבות קהילתית.
 • מספר המלגות מוגבל. הגשת בקשה למלגה אינה מבטיחה קבלת מלגה. ועדת הבחינה תדרג את הבקשות על פי הקריטריונים שמצוינים בטופס ההרשמה ועל פי המסמכים שיצורפו לבקשה.
 • אין כפל מלגות. לסטודנטים המקבלים מלגה רשותית/מלגת פר"ח מורחבת בשנה האקדמית תשפ"א לא תינתן האפשרות להגיש בקשה למלגת ראש המועצה. בקשות כפולות שיוגשו- יפסלו על הסף.
 • מספר שעות הלימוד המינימלי הוא 16 שעות שבועיות (בהתייחס למערכת סימסטריאלית). תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים מספר רב של שעות לימוד.

מסמכי רשות:

מסמכי רשות מעלים את הסיכויים לדרוג משמעותי יותר לקבלת המלגה.

      תלושי שכר נוספים-

 • הכרה בצורך כלכלי משפחתי לסטודנט רווק- ניתן לצרף תלושי שכר של אחד/שני ההורים (2 תלושים אחרונים מיום הגשת המסמכים). במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת 2019 ומאזן לשנת 2020. במידה ואחד/שני ההורים אינם עובדים יש להגיש תצהיר מביטוח לאומי על -מעמד לא עובד וסכום הקצבה מביטוח לאומי. במידה ואחד/שני ההורים מקבל קצבת פנסיה יש לצרף לתלוש הפנסיה + אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.
 • סטודנט נשוי ללא ילדים- לבחירתך, ניתן להגיש תלושי שכר של שני חודשים אחרונים של שני הוריך או שלך ושל בן/ת זוגך. במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת 2019 ומאזן לשנת 2020.
 • סטודנט נשוי (עם ילדים)- יש להגיש תלושי שכר שלך ובן/ת זוגך (ללא ההורים). אם אחד מבני הזוג איננו עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על כך.

      טפסים שיש להביא רק במידה וסימנת אותם בטופס ההרשמה-

 • סטודנטים רווקים-שלהם אחים עד גיל 21 נדרשים לצרף לבקשתם תצלום ברור של ת.ז של אחד ההורים כולל תצלום ספח בו רשומים אחיהם ותאריכי הלידה שלהם.
 • סטודנטים הורים- צילום תעודת זהות +ספח ילדים.
 • צילום של תעודת שחרור / אישור על שירות לאומי +תצלום תעודת מילואים פעיל.
 • אישור מביטוח לאומי על נכות מעל 40% של אחד בני המשפחה בקרבה ראשונה+ קצבה מביטוח לאומי.
 • עולה חדש – יש לצלם תעודת עולה ( עד 5 שנים).
 • סטודנט שמוכר ברווחה יצרף דו"ח סוציאלי מהאגף לשירותים חברתיים
 • במידה ואתה סטודנט רווק, יש לך במשפחה אחים שהם סטודנטים (עד גיל 27) – יש לצרף אישור לימודים של האח/ות.  (לא כולל סטודנטים נשואים+ ילדים)
 • סטודנט יתום מאחד ההורים או שניהם: יש לצרף תעודות פטירה.
 • במידה ויש נתק מהורה- נא להביא תצהיר מעו''ד/ נוטריון תצהיר אודות נתק.

 

נוסח הבקשה למלגות מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

סיוע כלכלי לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

הבקשה לקבלת מלגת ראש המועצה לשנת תשפ"א מיועדת לסטודנטים עם צרכים מיוחדים זכאי קצבאות נכות הלומדים לתואר ראשון, תואר שני, לימודי הנדסאים ולימודי תעודה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)/ מפוקחים ע"י משרד ממשלתי.

גובה המלגה: עד 3,000 ₪

מועד אחרון להגשה הבקשה 04.02.2021

אישורים וטפסים נדרשים:

 • מילוי טופס בקשה מקוון כולל צירוף המסמכים הנדרשים בקישור. לא יתקבלו מסמכים שיוגשו באופן ידני/בפקס.
 • אישור לימודים רשמי מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ"א המציין את מספר שעות הלימוד השבועיות.
 • אישור שכר לימוד מטעם המוסד האקדמי לשנת הלימודים תשפ"א.
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה כתובת המגורים).
 • אישור תושבות המעיד על מגורים באחד מיישובי המועצה האזורית חוף אשקלון ב-3 השנים האחרונים  (ניתן לקבל ממחלקת הגבייה או ממזכירות היישוב).
 • אישור על זכאות לקצבת נכות מביטוח לאומי.
 • אישור ניהול חשבון בנק – חשבון בנק בבעלות מבקש המלגה.
 • מילוי הצהרה בטופס הבקשה המקוון בנושא מימון לימודים ממקור נוסף. במידה והנך מקבל מימון מלא/חלקי יש לצרף אסמכתא. 

 

נוסח הבקשה למלגות מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל [email protected]  או בטלפון 08-6775552 / 050-9002374 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00