מחלקת התיירות מקדמת ומפתחת את ענף התיירות במועצה על ידי הגדרת המוצר התיירותי, גיוס משאבים, הפעלה והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום יזמים, השתתפות בהפקת אירועים בהיבט משיכה תיירותי, שילוט, פיתוח תכניות עבודה שנתיות, קשר עם פסטיבלים ואירועים תיירותיים באזור, יצירת שיתופי פעולה אזוריים וקידומם, אירועי קידום מכירות ושיווק בתחום התיירות, ריכוז מידע וליווי עסקי תיירות.

 

יצירת קשר 

רכזת תיירות ותרבות יהודית- נטלי מלכה

טלפון נייד: 054-8324444

דוא"ל: nathalie@hof-ashkelon.org.il