מהי ועדה מקומית לתכנון ובנייה?

במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל מחולקות סמכויות הרישוי בין שלוש ועדות:

 1. ועדות מקומיות  
 2. ועדות מחוזיות
 3. ועדות ארציות.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה אחראית על מרחב התכנון המקומי החופף את שטחה של הרשות המקומית ובכך למעשה מייעלת את מתן השירות לתושב. זאת לעומת הועדה המרחבית שכללה מספר רשויות מקומיות. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אחראית על הוצאת היתרי בנייה בהתאם לתקנון התכנון וחוקי המדינה.  

 

תחומי אחריות וטיפול הועדה

רישוי בניה:

 • טיפול בבקשות להיתר בניה: בניה למגורים, תעשיה ומסחר, מבני ציבור, מתקנים סולאריים  ומבנים חקלאיים.
 • טיפול בבקשות להקלות ולשימושים חורגים.
 • קבלת מידע תכנוני.

 

פיקוח:

 • בדיקות מצב קיים בשטח לבקשות  להיתר, בקשות להעברת זכויות ולרישיון עסק.
 • סיור בשטח לאיתור בניה בסטייה או ללא  היתר והמשך טיפול מול המח' המשפטית.
 • טיפול בבקשות לטופס 4 לחיבור חשמל.
 • יחידת הפיקוח פועלת בתיאום מלא עם יחידת הפיקוח המחוזית.

 

תכניות מתאר:

 • תכנון חדש.
 • הפקדה ואישור תכניות בסמכות ועדה מקומית עפ"י נוהל מבא"ת החדש(מקוון).
 • המלצה להפקדה של תכניות מפורטות בסמכות ועדה מחוזית.
 • אישור תשריטי איחוד וחלוקה ותכניות בינוי.

 

העברת זכויות במקרקעין:

 • הנפקת אישורים להעברת זכויות לאחר בדיקת חבות בתשלום היטל השבחה.

תרשים זרימה כללי – עד לאישור בקשה להיתר - לחצו כאן

 

רישוי עסקים

הליך הרישוי לצורך קבלת רישיון העסק מתקיים במשרד מח' רישוי העסקים במועצה.

עם קבלת ההפניה ממח' רישוי עסקים בוועדה המקומית תבדוק הוועדה האם קיים טופס 4 למבנה, במקביל ישלח מפקח הועדה לעסק לבדיקת התאמת המבנה להיתר הקיים ,ולאחריו תמליץ הועדה (לעיתים בתנאים) על מתן רישיון העסק . המלצתה תובא ע"ג טופס ההפניה מהמועצה.

 

ישיבות רישוי ומשנה:

ועדת רישוי- הנה גוף מצומצם ביותר  לו ניתנת הסמכות מהועדה המקומית. לצורך זירוז ופישוט תהליכי רישוי.

סמכותה- מתן היתר בניה התואמים את התכניות החלות על המקום המבוקש בבקשה להיתר ושאין עמן בקשה להקלות או שימוש חורג ובלא צורך להביא את ההחלטה לדיון בפני הוועדה

משתתפים: יו"ר הועדה, מהנדס הועדה, בודקת תכניות, מנהלת הוועדה.
מועד התכנסות: אחת לשבוע.

 

ישיבת משנה:

החוק קובע ש- "ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ובניה". כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית יהיו מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה כדין החלטת הועדה המקומית.

הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה:

 1. ראש הרשות או סגנו שהמועצה מנתה לכך.
 2. 10 חברי מועצה שיאושרו על ידי המליאה.

משתתפים: יו"ר הועדה, מהנדס הועדה, נציגי מליאה נבחרים, נציגי משרדי ממשלה, יועץ משפטי, מבקר הועדה, מנהלת הועדה, בודקת- במידת הצורך.

סמכויות: אישור הקלות ושימושים חורגים, המלצה להפקדת תכנית מפורטות, הפקדת תכניות מקומיות, איחוד וחלוקה ובינוי.
מועד התכנסות: אחת לחודש.


 

יצירת קשר:

 

תושבים יקרים, ציבור מתכננים,

אדריכלים ומהנדסים שלום רב,

קבלת קהל: יום ראשון בין השעות 08:30-16:00. 

מענה טלפוני יתאפשר במהלך כל ימות השבוע למעט ימי ראשון בין השעות 08.00 - 14.00.

צוות הוועדה ישיב  לפניות ולהודעות שיושארו, מהר ככל האפשר.

מסירת היתרים בלבד, בימי ראשון ורביעי בין השעות 08.30 - 13.00 כפי שהיה נהוג עד כה. היתרי הבניה יימסרו ע"י מפקחי הוועדה בלבד.

ניתן לשלוח הודעות בדוא"לvaada@hof-ashkelon.org.il

קבלת קהל אצל מהנדס המועצה תיקבע מראש דרך מזכירת ההנדסה - אילנה סלימן בטלפון 08-6776451

הנדסה תפקיד טלפון E-mail
פנחס אזולאי מהנדס המועצה 08-6776404 pinhas@hof-ashkelon.org.il
אילנה סלימן מזכירת מהנדס 08-6776451 ilanap@hof-ashkelon.org.il

 

 

הועדה לתכנון ובניה תפקיד טלפון E-mail
אליהו כרמית מנהלת הועדה 08-6776414 carmite@hof-ashkelon.org.il
ורד רוז'ני בודקת תוכניות 08-6776403 vered@hof-ashkelon.org.il
מור חיון בודקת תוכניות 08-6776462 morh@hof-ashkelon.org.il
רוני בניטה בודקת תוכניות 08-6776460 ronib@hof-ashkelon.org.il
חגית בן יהודה מזכירת רישוי 08-6776415 rishuy@hof-ashkelon.org.il
באטריס וילנסקי מזכירת קבלה 08-6776403 vaada@hof-ashkelon.org.il
נעמה לוי ארכיבאית 08-6776624 naamal@hof-ashkelon.org.il
יערית אביגיל ביטון מפקחת בניה 050-9092008 yaarit@hof-ashkelon.org.il
שירן עמר בודקת היתרים 08-6776403

shiranamar@hof-ashkelon.org.il

דביר פרץ מפקח בניה 050-5593707

dvir@hof-ashkelon.org.il

פקס   08-6775585  

אתר אינטרנט למעקב ועדכונים: http://hoa.bartech-net.co.il/