רישום למכינת תלמוד תורה מקור החיים תשפ"ג

שם משפחה
שם פרטי תלמיד
מס' תעודת זהות תלמיד
תאריך לידה
ישוב
שם ההורה
מס' נייד ליצירת קשר
כתובת מייל
Browser not supported
ידוע לי שהאחריות להבאת בני ולהחזרתו מהמכינה חלה עליי בלבד. כמו כן, ידוע לי שאישור השיבוץ הסופי יתקבל בהתאם לחוות דעת צוות המוסד החינוכי.
שם המוצר/שירותמחירכמות
מכינת תלמוד תורה120 ₪
סה"כ לתשלום0
תשלום