תושבים יקרים,

מצורפת קישור לחוברת הרישום למעונות היום לשנת הלימודים התשפ"ד.

https://bit.ly/MA_Meonot

ברכת הצלחה,

מנהל החינוך