נהלי קייטנות פסח מועצה אזורית חוף אשקלון

 

כללי

 • קייטנת "ניצנים פסח" מתקיימת בגני הילדים ובכל בתי הספר לכיתות א-ג.
 • ילדים הרשומים לצהרונים של בתי הספר פטורים מרישום ותשלום לקייטנה זו (עד השעה 13:00)
 • ילדים הרשומים לצהרון ביה"ס ומעוניינים בצהרון גם בקייטנה מחויבים ברישום לצהרון.
 • הקייטנה מתקיימת החל מיום שלישי 28/03/2023 ועד יום שני 03/04/2023 לא כולל שישי שבת (סה"כ 5 ימים).
 • שעת תחילת קייטנה: 7:30 בגני הילדים / 8:00 בבתי הספר
 • בתי ספר - שעת סיום (ללא צהרון): 12:50 בעלות 100 ₪ לכל ה5 ימים, במידה ונרשמת לצהרון (הפתיחה מותנית במספר הנרשמים) – שעת הסיום 15:50.
 • גני ילדים שעת סיום: 16:00 בעלות 320 ₪ כולל צהרון לכל ה-5 ימים
 • הרישום לקייטנה נעשה לכל החמישה ימים ולא ניתן לקיים רישום חלקי.
 • פתיחת וסגירת מסגרת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר נרשמים.
 • המועצה  שומרת לעצמה את הזכות לאחד מסגרות ו/או לשנות מבנה בהתאם לאילוצים.
 • מנהל חינוך יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשנות, או לבטל קייטנה.
 • במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המועצה – יוחזר הכסף לנרשמים.
 • למועצה שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 • מנהל חינוך שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 • רישום לקייטנות ייעשה עד התאריך 15/03/2023. רישום שיתבצע לאחר תאריך זה יהיה על בסיס מקום פנוי. בנוסף, אינו מבטיח הסעה או סייעת אישית לזכאים.
 • באחריות הנרשמים לוודא שהפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים.
 • כל הפעילויות מתקיימות בכפוף להנחיות המשתנות של משרד החינוך ומשרד הבריאות. ייתכנו שינויים בתכנים הפדגוגים, בפעילויות ובאטרקציות בהתאם להנחיות.

תנאי תשלום

 • מחיר הקייטנה הינו מסובסד ע"י משרד החינוך. לא תינתן הנחה על מסגרת מסובסדת.
 • התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי באתר, ניתן לשלם במשרדי המועצה בהמחאות או במזומן (מלוא הסכום).

שימו לב –

לנרשמים באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום במייל בסיום ההרשמה!

 

ביטול השתתפות

 • בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יתקבלו עד 5 ימי עסקים לפני פתיחת הקייטנה ויטופלו אך ורק לאחר שליחת טופס ביטול באמצעות האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. לא יבוצעו ביטולים ללא טופס.
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. לא ניתן להודיע על ביטול לאחר פתיחת הקייטנות.
 • לא ניתן למסור הודעת ביטול לצוות החינוכי בגנים ובבתי הספר.
 • ביטול וזיכוי בעקבות בידודים וקורונה יעשו עפ"י הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.