נהלי קייטנות קיץ מועצה אזורית חוף אשקלון

מידע כללי

מחזור ראשון 2/7/23-21/7/23

 • קייטנת "ביה"ס וגני החופש הגדול" מתקיימת בגני הילדים ובכל בתי הספר לכיתות א-ג.
 • קייטנת על גלגלים לכיתות ד-ו תתקיים בשני מוקדים – ממלכתי וממלכתי דתי.
 • כל הילדים המעוניינים להשתתף מחוייבים בהרשמה (כולל ילדים הרשומים לצהרונים של בתי הספר )
 • לכיתות א-ג וגני ילדים - הקייטנה מתקיימת החל מיום ראשון  02/07/2023 ועד יום חמישי  21/07/2023 לא כולל שישי שבת (סה"כ 15 ימים).
 • לכיתות ד-ו הקייטנה מתקיימת מ2/7/23 עד 13/7/23 (10 ימי פעילות) ושעת הסיום מותנת בסיום הפעילות ועלות הקייטנה 700 ₪ .
 • שעת תחילת קייטנה: 7:30 בגני הילדים / 8:00 בבתי הספר
 • בתי ספר א-ג - שעת סיום (ללא צהרון): 12:50 בעלות 300 ₪ לכל ה15 ימים, במידה ונרשמת לצהרון (הפתיחה מותנית במספר הנרשמים) – שעת הסיום 15:45.
 • גני ילדים שעת סיום: 16:00 בעלות 600 ₪ כולל צהרון לכל ה-15 ימים

מחזור שני  23/7/23-10/8/23

 • קייטנת "ביה"ס וגני החופש הגדול" מתקיימת בגני הילדים ובכל בתי הספר לכיתות א-ג.
 • קייטנת על גלגלים לכיתות ד-ו תתקיים בשני מוקדים – ממלכתי וממלכתי דתי.
 • כל הילדים המעוניינים להשתתף מחוייבים בהרשמה (כולל ילדים הרשומים לצהרונים של בתי הספר )
 • לכיתות א-ג וגני ילדים - הקייטנה מתקיימת החל מיום ראשון  23/07/2023 ועד יום חמישי  10/08/23 לא כולל שישי שבת (סה"כ 14 ימים).
 • בתשעה באב 27/7/23 לא יתקיימו קייטנות.
 • לכיתות ד-ו הקייטנה מתקיימת מ30/7/23 עד 10/08/23 (10 ימי פעילות) ושעת הסיום מותנת בסיום הפעילות ועלות הקייטנה 700 ₪.
 • שעת תחילת קייטנה: 7:30 בגני הילדים / 8:00 בבתי הספר
 • בתי ספר א-ג - שעת סיום (ללא צהרון): 12:50 בעלות 720 ₪ לכל ה14 ימים, במידה ונרשמת לצהרון (הפתיחה מותנית במספר הנרשמים) – שעת הסיום 15:45.
 • גני ילדים שעת סיום: 16:00 בעלות 900 ₪ כולל צהרון לכל ה-14 ימים

דגשים חשובים לכלל הקייטנות

 • הרישום לקייטנה נעשה לכל התקופה ולא ניתן לקיים רישום חלקי.
 • פתיחת וסגירת מסגרת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר נרשמים.
 • המועצה  שומרת לעצמה את הזכות לאחד מסגרות ו/או לשנות מבנה בהתאם לאילוצים.
 • מנהל חינוך יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשנות, או לבטל קייטנה.
 • במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המועצה – יוחזר הכסף לנרשמים.
 • למועצה שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 • מנהל חינוך שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 • רישום לקייטנות ייעשה עד התאריך 22/06/2023. רישום שיתבצע לאחר תאריך זה יהיה על בסיס מקום פנוי. בנוסף, אינו מבטיח הסעה או סייעת אישית לזכאים.
 • באחריות הנרשמים לוודא שהפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים.
 • כל הפעילויות מתקיימות בכפוף להנחיות המשתנות של משרד החינוך ומשרד הבריאות. ייתכנו שינויים בתכנים הפדגוגים, בפעילויות ובאטרקציות בהתאם להנחיות.

 

תנאי תשלום

 • מחיר הקייטנה הינו מסובסד ע"י משרד החינוך. לא תינתן הנחה על מסגרת מסובסדת.
 • התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי באתר, ניתן לשלם במשרדי המועצה בהמחאות או במזומן (מלוא הסכום).

 

שימו לב –

לנרשמים באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום במייל בסיום ההרשמה!

 

ביטול השתתפות

 • בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יתקבלו עד 5 ימי עסקים לפני פתיחת הקייטנה ויטופלו אך ורק לאחר שליחת טופס ביטול באמצעות האימייל. hinuchhofashkelon@gmail.com

לא ייעשו ביטולים בטלפון. לא יבוצעו ביטולים ללא טופס.

 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. לא ניתן להודיע על ביטול לאחר פתיחת הקייטנות.
 • לא ניתן למסור הודעת ביטול לצוות החינוכי בגנים ובבתי הספר.
 • ביטול וזיכוי בעקבות בידודים וקורונה או הסלמה יעשו עפ"י הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות או משרד הבטחון.