Browser not supported
הצהרת בריאות
הצהרת בריאות
הצהרת בריאות
ידוע לי, שאם לא כל הורי הגן ישלמו אקבל את כספי בחזרה ולא תוכל להתקיים ארוחת בוקר משותפת.
ידוע לי, שאם לא כל הורי הגן ישלמו אקבל את כספי בחזרה ולא תוכל להתקיים ארוחת בוקר משותפת. (חובה) שדה חובה
שם המוצר/שירותמחירכמות
הזנת בוקר גני הילדים800.00 ₪
סה"כ לתשלום0