הודעה בדבר בחירות לפי יישוב - נספח 1 

הודעה בדבר בחירות נספח ב.pdf

הודעה בדבר בחירות לפי יישוב - נספח 2

הודעה בדבר בחירות ביישוב נספח ב1.pdf

 

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימת מועמדים/ות לבחירות למועצה

הודעה בדבר חלוקת חוברות.pdf

 

הודעה על מספר נציגים - לפי יישוב

 

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים - לפי יישוב