מכרז מספר 1/2020 הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת חיצוני קבוע "לחברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ "

לצפייה בקובץ המצורף למכרז