מכרז חיצוני: דרוש אב בית/ איש תחזוקה בבית ספר- שיקמה

 

בס"ד                                                                                          ‏                   יום חמישי 15/6/2017  כא' סיון תשע"ז

 

 

 

 

 

 

מכרז חיצוני 13/17

למועצה אזורית חוף אשקלון

דרוש אב בית/ איש תחזוקה בבית ספר- שיקמה

 

 

היקף משרה : 100%

 

דרישות התפקיד:

 

לפחות 12 שנות לימוד.

 

ניסיון מקצועי:

  •  

 

תיאור התפקיד:

•          תחזוקה תשתיות בבית ספר.

•          אספקת והתקנת ציוד בבית ספר.

•          סיוע ושמירה על בטיחות התלמידים

 

כפיפות ארגונית :

מנהל/ת ביה"ס

 

תנאי סף- רישום פלילי – היעדר הרשעה בעברות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.

 

מתח דרגות : 6-8

 

הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש הרשות  על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה,

אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, יש לצרף קורות חיים והמלצות .

 

הצעות תתקבלנה עד 29/6/2017, בשעה 14:00.

                                                                                                

                                                                                                                             ב ב ר כ ה,

                                                                                                                   גלית קקון

                                                                                                                    מנהלת משאבי אנוש