מכרז מרכז קהילתי חוף אשקלון

בס"ד                                                                                                     ‏‏‏‏יום ראשון 25 יוני 2017, ‏ ב' תמוז תשע"ז

מכרז חיצוני מס' 15

למרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון

דרוש/ה

מנכ"ל תאגיד עירוני

היקף משרה: 100%.

 

- תיאור התפקיד:

 • ביצוע מדיניות התאגיד, כפי שתקבע ע"י דירקטוריון התאגיד.
 • תכנון אסטרטגי, הכנת תכניות עבודה, פיקוח ובקרה על ביצוען.
 • ניהול ישיר של כל תחומי הפעילויות לרבות הקמת מערכות התפעול, ההנדסה והכספים.
 • ניהול תקציב התאגיד ובקרתו לרבות גיוס מימון מגורמים חיצוניים.
 • עבודה מול הרשות המקומית, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, ספקים ויזמים.
 • עריכה וניהול של מכרזים, ניהול משא ומתן עם קבלנים, גיוס עובדים וביצוע התקשרויות.

 

- תחומי אחריות:

 • יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח , יכולת קבלת החלטות.
 • ניהול עובדים והנעתם ויחסים בין-אישיים טובים.
 • קפדנות ודיוק בביצוע.
 • כושר טיפול במס' נושאים במקביל.
 • כושר ניהול מו"מ.
 • יכולת ייצוג התאגיד בפני גורמים חיצוניים.
 • נכונות לעבודה בשעות חריגות.

 

תנאי הסף:

 • ידע והשכלה:

בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

 

 • ניסיון מקצועי:

בעל ניסיון של לפחות אחד מאלה :

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

ג.  בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

 

במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה 3.8.1 (בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2004) אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בפיסקה 3.8.2, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה.

כפיפות: ראש המועצה

 

מתח דרגות: חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, בצרוף קורות חיים והמלצות, הצעות תתקבלנה עד 9.7.17  בשעה: 12:00.

לא תתקבלנה הצעות/בקשות בפקס.

                                                                                                                                           בברכה

                                                                                                                          גלית קקון

                                                                                                                 מנהלת משאבי אנוש