מכרז 13/17 לשאיבת ביוב

תאריך;12/07/2017

 

 

                       הנדון: פרסום מכרז בעיתון.

 

מכרז פומבי 13/17 לקבלת שירותי ביוב: פתיחה ושחרור סתימות, שאיבת בורות רקב ושטיפת קווי גרביטציה וסניקה בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון.

 

עלות רכישה :2500 ש"ח

 

מועד רכישה :17.7.2017 עד 27.7.2017 בין השעות 8:30 ל:15:00 במשרדי  המועצה.08-6775517.

                  

מועד הגשה : 31.7.2017 עד השעה 15:30.

מועד פתיחת המכרז: 31.07.2017 בשעה 16:00 .

 

 

סיור קבלנים חובה –

תנאי סף : 23.7.2017 בשעה 11:00 במשרדי המועצה.  

 

טלפון לבירורים: 08-6775518 (ישראל מדר-מנהל מחלקת תברואה)

 

שם ראש הרשות: יאיר פרג'ון. 

 

                                                     

                                                                                   בכבוד רב,

                                                                                   

                                                                                  ציון יצחק

                                                                              סגן ראש המועצה

                                                                              ויו"ר ועדת מכרזים    

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז