מכרז חיצוני19/17 - דרוש אב בית/ איש תחזוקה ישיבת בני יששכר  -באר גנים

 

 

בס"ד                                                                                          ‏                   יום שני  11/9/2017  כ'אלול. תשע"ז

 

 

 

מכרז חיצוני19/17

למועצה אזורית חוף אשקלון

דרוש אב בית/ איש תחזוקה ישיבת בני יששכר  -באר גנים

 

 

היקף משרה : 100%

 

דרישות התפקיד:

 

לפחות 12 שנות לימוד.

 

ניסיון מקצועי:

לפחות שנתיים בתחומים מכניים ואו תחזוקה ובינוי , דוגמת מסגרות ,בניין, מכונאות

 

תיאור התפקיד:

•          תחזוקה תשתיות בבית ספר.

•          אספקת והתקנת ציוד בבית ספר.

•          סיוע ושמירה על בטיחות התלמידים

 

כפיפות ארגונית :

מנהל/ת ביה"ס

 

תנאי סף- רישום פלילי – היעדר הרשעה בעברות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.

 

מתח דרגות : 5-7

הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש הרשות  על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה,

אותו ניתן להוריד מאתר המועצה, יש לצרף קורות חיים והמלצות .

 

הצעות תתקבלנה עד 24/9/2017, בשעה 12:00.

                                                                                                

                                        ב ב ר כ ה,

                                                                                                                       

                                                             יאיר פרג'ון

                                                     ראש המועצה האזורית חוף אשקלון