דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז חיצוני בודק/ת תכניות מכרז מספר 17/17

בס"ד

יום ראשון 13 אוגוסט 2017 , כ"א אב תשע"ז
מכרז חיצוני 17/17
לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון
דרוש/ה
בודק/ת תכניות בניה
היקף משרה: 100% .
ייעוד: בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה ברשות המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות
שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.
תיאור התפקיד:
.1 בקרה וטיפול בהיתרי בנייה.
.2 קבלת קהל ומענה לפניות.
.3 מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
תחומי אחריות:
1 . בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה.
2 . קבלת קהל ומענה לפניות.
3 . מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
ידע והשכלה:
מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים או בגיאוגרפיה, ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה
גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או הנדסאי אדריכלות/בניין.
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד: שירותיות ועבודה מול קהל.
ניסיון מקצועי:
.1 עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד התכנון.
.2 עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים ע"י משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או
לבודקי בקשות להיתרי בנייה.
.3 היכרות עם תוכנות תיב"מ ו - office .
.4 עברית ברמה גבוהה
כפיפות: מהנדס הרשות.
רישום מקצועי: לא נדרש.
ניסיון ניהולי : לא נדרש.
מתח דרגות: 38-40 בדרוג המהנדסים/הנדסאים.
 המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 הצעות למכרז יש להגיש למשרד ראש המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד
מאתר המועצה, בצרוף קורות חיים והמלצות, הצעות תתקבלנה עד 27.08.17 , בשעה: 12:00
 לא תתקבלנה הצעות/בקשות בפקס.
בברכה,
יאיר פרג'ון
ראש המועצה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז