מכרז פומבי מס' 21/2018 לאספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים בתחום המועצה

המכרז וטופס המכרז :

לפרסום.pdf

מכרז מערכות אינטרקום .pdf