דלג לתוכן העמוד

מכרזים

אישור התקשרות ללא מכרז עם החברה למשק וכלכלה והחלטת ועדת השלושה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז