DRIVE-IN - סי היימן רוק'נרול כחול
שלישי, 11.08.2020
רחבת המועצה
DRIVE-IN - שירה בציבור "בדרייב" אחר עם שרון לבנון
שלישי, 18.08.2020
רחבת המועצה
DRIVE-IN - המילה האחרונה יאיר ניצני ודני רובס
שלישי, 25.08.2020
רחבת המועצה
ארכיון כל האירועים