שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
הפחתת שיעור ריבית חייבים.pdf גזברות 09/08/2016
הוראת קבע בכרטיס אשראי .jpg גזברות 09/08/2016
טופס בקשה להנחה- חלק א  .jpg גזברות 09/08/2016
בקשה להעלאה חריגה 2016.pdf גזברות 09/08/2016
טבלת הנחות מארנונה.pdf גזברות 09/08/2016
טופס בקשה להנחה- חלק ב.jpg גזברות 09/08/2016
מידעון בנושא ארונה.pdf גזברות 09/08/2016
טופס השתתפות בסיור לימודי בפולין.pdf גזברות 09/08/2016
רשימת מסמכים להנחה.jpg גזברות 09/08/2016
תעריף שרותי ביוב.pdf גזברות 09/08/2016
טופס הוראת קבע לבנק.pdf גזברות 17/10/2017
אישור בקשה חריגה 2018 ארנונה (01).jpg גזברות 03/01/2018