שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
כתב מינוי למטפל מטעם הממונה בבקשות על העמדת מידע לציבור.pdf חופש המידע 04/09/2016
תקנות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
אגרות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
טופס בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
כתב מינוי לממונה על העמדת מידע לציבור.pdf חופש המידע 04/09/2016
דוח חוק חופש המידע 2013.pdf חופש המידע 04/09/2016
בקשה לשינוי שיבוץ בית-ספר.docx חופש המידע 29/06/2017
דוח חוק חופש המידע 2016.jpeg חופש המידע 02/11/2017
דוח חוק חופש המידע 2016.docx חופש המידע 07/11/2017