שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
תקנות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
אגרות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
דוח חוק חופש המידע 2013.pdf חופש המידע 04/09/2016
טופס מעודכן לקבלת מידע- חוף אשקלון.pdf חופש המידע 26/12/2018
דוח חוק חופש המידע 2016.jpeg חופש המידע 02/11/2017
דוח חוק חופש המידע 2016.docx חופש המידע 07/11/2017