שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
תקנות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
אגרות חופש המידע.pdf חופש המידע 04/09/2016
טופס מעודכן לבקשת מידע.pdf חופש המידע 07/04/2019
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור- מועצה אזורית חוף אשקלון 2018.pdf חופש המידע 04/07/2019