בוקר טוב תושבים יקרים . 

לילה מתוח עבר על כלל יישובי המועצה והאזור.  
חשוב לי לחזק את ידיכם ולהדגיש את הערכתי הרבה על עמידתכם האיתנה.

אני שוב מזכיר כי צוותי החירום במועצה זמינים עבורכם 24/7.

חשוב להישמע להוראות ההתגוננות.

לתמיכה וסיוע רגשי ניתן 
לפנות למספרים הבאים: 
מוקד המועצה - 086775527
קו החם של מרכז חוסן -  08-6775598
חיה בקובזה- 0525166508 

המשך יום טוב.
איתמר רביבו,
ראש המועצה.