כביש 34, צומת יד מרדכי- שדרות, נסגר לתנועה ל- 2 הכיוונים. נא היערכותכם.