הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים – מ.א. חוף אשקלון

הזמנה להזמין בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים , כמפורט במסמך המצורף.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד 30.1.18 יום שלישי יד שבט תשע"ח עד השעה 12:00 .

את הבקשה והמסמכים , יש לאגד (לסרוק ) לקובץ אחד בפורמט pdf  ו לשלוח את הקובץ למחלקת רכש למייל meirya@hof-ashkelon.org.il  או להגיש במסירה אישית במחלקת דת ורכש במועצה האזורית חוף אשקלון .

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים , המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא תהיה רשאית לנה"ל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות / או אחרים .

 

להורדת מסמכי הנוהל לחצו כאן 

בכבוד רב

מאיר ירימי

מנהל מח' דת ורכש