קול קורא בדבר מתן מלגות לתואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט

במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי במוסדות לימוד המוכרים על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט)

עיקרי הקול קורא :

מלגת הלימודים תינתן עד לסך 10,000 ₪ לשנה במשך 3 שנים או עד לקבלת התואר/התעודה

תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים באחד המקצועות האלה: הנדסה, מדעי המחשב , ביוטכנולוגיה ומדעי הטבע והסביבה

תינתן עדיפות לסטודנטים אשר יצרפו אסמכתא על מצב סוציו אקונומי נמוך שלהם או של הוריהם )לדוגמא: טופס מס הכנסה, אישור לשכת הרווחה.(

הגשה עד 31.7.2020 באמצעות טופס מקוון באתר  www.milgasys.co.il/kkls20

פרטים  נוספים בקישור https://www.kkl.org.il/tenders/call-for-proposals/call-for-keren-sovyotzi-2020

כמו כן ניתן לפנות אל דורית יפת במייל: dority@kkl.org.il

מצורף קובץ פירוט קול קורא:

call-for-keren-sovyotziמלגות לסטודנטים קקל 2020.pdf

בהצלחה לסטודנטים!

חזור לכל החדשות