לאור הנחיות משרד הבריאות והרצון להימנע מצפיפות, קבלת הקהל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה תיעשה בתיאום מראש בטלפון בלבד.

ימי קבלת קהל
יום א', בין השעות 08.30 - 16.00 
מענה טלפוני בין השעות 08.00 - 14.00, למעט ימי א'.

טלפון: 08-6776403 
פקס: 086775585

המשך יום טוב!

חזור לכל החדשות