תושבים יקרים,

בעקבות תלונות שהתקבלו לאחרונה במועצה אבקש להבהיר כי חל איסור חמור על הלנת עובדים זרים באתרי בניה.

מחובתם של בעלי הבתים והקבלנים לדאוג לעובדים למגורים הולמים עם תנאי תברואה מספקים בהתאם לתקנות העבודה ויש לשכנם בתנאי מגורים הולמים ולא באתרי הבניה או בשטח מגרשים הסמוכים.

הפרה של הוראות חוק אלו מסכנת את בטיחותם של העובדים וגורמת למטרדים קשים של תברואה וביטחון לכלל הציבור.

התושבים  מתבקשים לכבד את הוראות החוק, ולהימנע מפעולות שעלולות להסתיים בהליכי אכיפה פליליים ובקנסות.

במהלך השבועות הקרובים יבצעו מפקחי הועדה המקומית אכיפה באתרי בניה למניעת הישנות מקרים דומים. 
 
בברכה,
כרמית אליהו
מנהלת הועדה לתכנון ובנייה חוף אשקלון

חזור לכל החדשות