תושבים ואורחים יקרים, שימו לב! 

בשל זיהום הים התיכון והחופים בזפת, מראש הנקרה ועד חופי המועצה האזורית חוף אשקלון (ניצנים וזיקים), משרדי הפנים, הגנת הסביבה והבריאות מודיעים לציבור הרחב שלא להגיע לחופים לפעילות רחצה, ספורט ונופש - וזאת עד להודעה חדשה.

חשיפה לזפת עלולה להזיק לבריאות הציבור!

ציבור המבקש להשתתף בניקיון חופים מתבקש לפעול אך ורק במסגרת פעולות הרשות , רט"ג , רשת המתנדבים "חירום ים", עמותת אקואושן בשיתוף המשרד להגנ"ס.

חזור לכל החדשות